Kennishub voor naasten, mantelzorgers en vrijwilligers over palliatieve zorg

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is de zorg wanneer genezing niet meer mogelijk is. Het richt zich op kwaliteit van leven en comfort. Daarbij staan de behoeften en wensen van de ongeneeslijk zieke of kwetsbare persoon voorop. Door een persoonsgerichte benadering wordt aandacht gegeven aan dat wat voor de bewoner en naasten belangrijk is, dit is maatwerk. Het gaat hier niet alleen over fysieke behandeling en verzorging. Het gaat ook om aandacht voor de psychologische behoefte als bijvoorbeeld angst voor het naderende afscheid. En over de behoefte op sociaal gebied als bijvoorbeeld veranderingen in de rol naar eventuele partner, (klein)kinderen of vrienden. Tenslotte kunnen vragen over zingeving, afscheid en sterven of godsdienst spelen. Ook als godsdienst of religie in eerdere levensfase niet zo belangrijk leek. Aandacht voor al deze aspecten hoort bij palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is de zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiƫnten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg ook voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.
Definitie kwaliteitskader palliatieve zorg 2017, IKNL

Deze cursus is gratis

Onderdelen

 1. artikel

  Wat is palliatieve zorg?

 2. artikel

  Samenwerkingspartners in het netwerk van Beweging 3.0

 3. artikel

  Overige mogelijke informatiebronnen over palliatieve zorg

 4. artikel

  Laatste wensen