ONS dossier (ZZP'ers en uitzendkrachten)

Deze module is bedoeld voor alle medewerkers bij Beweging3.0 die op een intramurale locatie werken en zorgen voor bewoners/cliënten.

Je wordt meegenomen in de werkwijze van het navigeren, clientselectie en rapporteren.

Deze cursus is gratis

Onderdelen

 1. artikel

  O02. Hub + onderdelen ONS (ONS Dossier)

  Navigeren naar het Dossier gedeelte.

 2. artikel

  O03. Dashboard en tabbladen (ONS Administratie)

  De hoofdonderdelen in het dossier, en de sub onderdelen.

 3. artikel

  O04. Onderdelen cliëntdossier (ONS Dossier)

  Cliënt selecteren en navigeren in Dossier onderdelen.

 4. artikel

  O06. Rapportage maken en meetwaardes invoeren

 5. artikel

  O07. Overdracht rapportages & agenda/ taken lezen (ONS administratie)

  In dit onderdeel kan je lezen, hoe je rapportages kunt lezen van meer dan één cliënt, en welke agenda afspraken en taken er gepland staan. Dat doe je via het onderdeel overdracht op het dashboard (onder de tab zorg).

 6. artikel

  O09. Profiel Vragenlijst (ONS Dossier)

  In het Dossier zijn diverse formulieren beschikbaar. Je kunt deze in concept invullen, actief maken en archiveren. Per formulier is ingericht welke medewerkers er leesrechten en schrijfrechten nodig hebben.

 7. artikel

  O10. Documenten (ONS Dossier)

  In dit onderdeel laten we zien, dat je ook zelf documenten kunt toevoegen aan het dossier van een cliënt. Deze documenten voeg je toe aan standaard mapjes om snel onderdelen terug te kunnen vinden. Het kan voorkomen dat documenten afgeschermd zijn.

 8. artikel

  O12. Agenda afspraken, Handelingen en Acties uitzetten + Afwezigheidsregistratie gebruiken (ONS Dossier)

  In dit onderdeel lees je het maken van een agenda afspraak plannen van een handeling, en het het melden van een afwezigheid (bijvoorbeeld een ziekenhuisopname) Ook kan je in dit onderdeel lezen hoe je een actie uitzet bij een rapportage.

 9. artikel

  O14. Introductie Carenzorgt (cliëntportaal ONS Dossier)

  Om een cliënt of de vertegenwoordiger mee te kunnen laten lezen kan aan het Dossier Caren gekoppeld worden. Je kunt in het filmpje een beeld krijgen, wat de cliënt of vertegenwoordiger kan zien, en welke functionaliteiten Caren heeft.