INR prikken - herhaling

Met deze cursus wordt je kennis opgefrist over de achtergrond van de antistolling. Hoe ontstaat stolling en wat is van invloed op de stolling. Daarnaast wordt de prikvaardigheid getoetst. Om je voor deze training in te kunnen schrijven, dien je eerst de basistraining INR prikken te hebben gevolgd.

De handeling INR prikken mag binnen Beweging 3.0 alleen uitgevoerd worden door: Verpleegkundigen MBO en HBO.
Voor ZZP – verpleegkundigen geldt dat zij zich kunnen bekwamen voor de handeling INR prikken, op het moment dat de locatie akkoord is dat deze handeling door de ZZP’er wordt uitgevoerd. Bekwaamheid wordt op peil gehouden door het volgen van de jaarlijkse herhalingsscholing INR prikken (klinische les) en 1x per 3 jaar via praktijktoets INR prikken.

Om bevoegd en bekwaam te blijven hebben we binnen Beweging 3.0 de afspraak dat je, in afstemming met je team, de handelingen waarvoor je op basis van jouw opleiding bevoegd bent en die je minimaal 3 keer per jaar uitvoert, toetst. Met deze cursus wordt je kennis opgefrist over de achtergrond van de antistolling. Hoe ontstaat stolling en wat is van invloed op de stolling. Daarnaast wordt de prikvaardigheid 1x per 3 jaar getoetst door de trombosedienst. De docent van de trombosedienst verzorgt deze cursus. Om je voor deze in te kunnen schrijven, dien je eerst de basistraining INR prikken te hebben gevolgd.

Inhoud training:
Na het doorlopen van deze cursus….

 • Is je kennis van stolling en antistolling weer opgefrist;
 • Is je kennis hoe stolling ontstaat en wat van invloed is op de stolling weer opgefrist;
 • Toon je je prikvaardigheid aan;
 • Ben je op de hoogte van eventuele nieuwe richtlijnen en protocollen.
 • Ben je op de hoogte van doel en aanleiding om INR te bepalen en weet je deze uit te voeren.
 • Ken je de mogelijke problemen en complicaties bij het meten van INR en weet je wat je moet doen.
 • Je kan de INR waarde op de juiste wijze invoeren in Porta Vita.

Alvorens deel te nemen aan de online training dien je de toets (vermeld onder kopje onderdelen) te maken. Deze toets is puur ter voorbereiding en heeft geen cijfer tot gevolg.

Let op: schrijf je niet alleen in voor deze cursus maar ook voor het bijbehorende event onder het kopje ‘Onderdelen’.
Is er geen event gepland, dan kun je de knop ‘Hou me op de hoogte’ gebruiken.

Studietijd

Studietijd Vergoeding Accreditatiepunten
Bijeenkomst: 1 uur Geen

Wanneer je de cursus hebt bijgewoond en de prikvaardigheid op de juiste wijze hebt uitgevoerd, ontvang je een digitaal certificaat in je portfolio. Dit certificaat is 1 jaar geldig. Jaarlijks volg je deze herhalingscursus van INR prikken.

Vragen?
Klik hier voor de meest gestelde vragen over het toetsen van de voorbehouden en risicovolle handelingen.
Klik hier voor meer informatie over INR bepalen/trombosezorg.
Voor meer informatie betreft Coagucheck voorschrift zie weten en regelen pagina INR bepalen / Trombosezorg.

Deze cursus is gratis

Onderdelen

 1. artikel

  Herhalingstoets ter voorbereiding op de bijeenkomst

 2. event

  INR prikken, herhaling

  Klinische les – Herhalingsscholing INR bestaat uit: • 1 uur online scholing via Teams. De trombosedienst is verantwoordelijk voor de inhoud van de scholing. Op dit moment bestaat de inhoud uit een herhalingsscholing. Dit is een verplicht onderdeel en dient jaarlijks te worden gevolgd. Deze scholing wordt niet als apart item toegevoegd aan het KPP. Wel is dit als extra criteria-item toegevoegd aan de beoordeling van de praktijktoets/Skill.

 3. skill

  INR Prikken Peer review

  Je gebruikt het Vilans protocol en de Vilans vaardigheidstoets. Je gebruikt het Vilans protocol. De vaardigheidstoets vind je bij het protocol in het paarse menu aan de rechterkant. Voor de BASIS INR geldt: na online scholing kan je de beoordeling aanvragen bij een collega die bevoegd en bekwaam is om handeling uit te voeren via intercollegiale toetsing op het moment dat handeling bij cliënt wordt uitgevoerd. OF wordt beoordeelt tijdens fysieke les door docent van de trombosedienst. Voor HERHALING INR geldt: dat de bekwaamheid 1x per 3 jaar wordt aangetoond en beoordeeld wordt door de trombosedienst via SKILLS labsetting op locatie. Voor meer informatie betreft Coagucheck voorschrift zie weten en regelen pagina INR bepalen / Trombosezorg. Studietijd Praktijktoets max. 30 minuten, vergoeding 100%.